Facility management

 • Správa objektu
 • Optimalizace provozních nákladů
 • Administrativní služby
 • Údržba zeleně
 • Reporting
 • Bezpečnostní služby
 • Catering

Technický Facility Management

  Technický Facility Management chápeme jako činnost, která vás zbaví obavy ze správy a provozu náročných technologických celků a umožní vám naplno se věnovat Vašemu podnikání.

Administrativní Facility Management

  Administrativní Facility Management vám zajistí jednoduchou a přehlednou správu administrativy vašich nemovitostí.

Provozní Facility Management

  Jen dobře udržovaná nemovitost není vše, celý její každodenní provoz vás bude zbytečně zatěžovat a časem nejspíše i obtěžovat. Nechte své starosti odborníkům, kteří se postarají o bezproblémový každodenní chod.

  Prováděné činnosti v rámci této služby jsou:

  • údržbu a provoz technologií v objektu,
  • pravidelné kontroly, revize a odborné technické prohlídky podle platné legislativy ČR i EU,
  • vedení provozní dokumentace,
  • provádění oprav, řešení havarijních stavů,
  • vypracování odborných energetických posudků.

  Veškeré práce a zásahy do technologií budov jsou prováděny našimi řádně vyškolenými zaměstnanci anebo subdodavatelským způsobem našimi partnery.

  Prováděné činnosti v rámci této služby jsou:

  • zastupování klienta vůči třetím stranám,
  • správa smluv, plánování a organizování periodické kontrolní činnosti,
  • řízení odstraňování garančních závad, zpracování a vedení provozní dokumentace PO a BOZP,
  • optimalizace provozních nákladů,
  • pravidelný reporting,
  • vedení evidence odpadů,
  • vedení a aktualizace seznamu majitelů/nájemců, předávání nebytových prostor a objektů,
  • vedení podvojného účetnictví včetně komplexního finančního plánu.

  Prováděné činnosti v rámci této služby jsou:

  • zajištění ostrahy, recepčních služeb, klíčového a kartového hospodářství,
  • úklidové služby,
  • údržba zeleně,
  • odvoz a likvidace odpadu,
  • provoz, údržba, servis a dodávky výpočetní techniky,
  • tisk, kopírování a dodávky kancelářských potřeb,
  • zařízení interiérů,
  • zásobování a vedení skladového hospodářství,
  • pravidelnou kontrolní činnost a reporting.