Facility management

Technický FM

 • údržba a provoz technologií v objektu
 • pravidelné kontroly, revize a odborné technické prohlídky dle platné legislativy ČR i EU
 • vedení provozní dokumentace
 • provádění oprav, řešení havarijních stavů
 • vypracování odborných energetických posudků
 • provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras, plastového potrubí, kovového potrubí, stavebních spár a protipožárního nátěru/nástřiku kabelů

Administrativní FM

 • zastupování klienta vůči třetím stranám
 • správa smluv, plánování a organizace periodické kontrolní činnosti
 • řízení odstraňování garančních závad, zpracování a vedení provozní dokumentace BOZP a PO
 • optimalizace provozních nákladů
 • pravidelný reporting
 • vedení evidence odpadů
 • vedení a aktualizace seznamu majitelů/nájemců, předávání nebytových prostor a objektů
 • vedení podvojného účetnictví včetně komplexního finančního plánu

Provozní FM

 • zajištění ostrahy, recepčních služeb, klíčového a kartového hospodářství
 • úklidové služby
 • údržba zeleně
 • odvoz a likvidace odpadu
 • provoz, údržba, servis a dodávky výpočetní techniky
 • tisk, kopírování a dodávky kancelářských potřeb
 • zařízení interiérů
 • zásobování a vedení skladového hospodářství
 • pravidelná kontrolní činnost a reporting