Zemní a výkopové práce

Zajišťujeme zemní a výkopové práce, demoliční činnost včetně odvozu odpadu pro domácnosti, firmy a města/obce

Zemní a výkopové práce

výkopové práce

výkopy pro bazény

výkopy základů domů

výkopy základových pásů

základy plotů

retenční nádrže

podzemní nádrže

opěrné zdi

inženýrské sítě

základové spáry

přípravné práce pro stavby

ruční výkopové práce

přepravní služby

převoz strojů a techniky

odvoz a dovoz zeminy

likvidace stavebních sutí

dovoz štěrků různých frakcí, písku, betonu

demoliční práce

Postupné odbourávání:

domů
garáží, přístavků, malých staveb
bourání betonových ploch
bourání asfaltových ploch
vyklízení objektů
odvoz stavební suti